Menu
Základní škola nadporučíka letectva Josefa Františkaa Mateřská škola Otaslavice

Informace

Změna ve vyúčtování stravného:

Vyúčtování a vrácení přeplatků stravného placeného zálohově za školní rok 2022/2023 bude provedeno po skončení školního roku (červenec - srpen).

Případné dotazy zodpoví vedoucí školní jídelny Eva Tinclová (739 424 861).

 

Informace o nových cenách stravného dle Vyhlášky č.107/2005 Sb. a způsobu jeho platby.

Z důvodu průběžného zdražování potravin zvyšujeme cenu stravného od 1. 9. 2022.

Ceny obědů podle věkových kategorií od 1. 3. 2023

 • 7 – 10 let 1 oběd 31,-Kč měsíční záloha 620,-Kč
 • 11 – 14 let 1 oběd 35,-Kč měsíční záloha 700,-Kč
 • 15 – 18 let 1 oběd 40,-Kč měsíční záloha 800,-Kč

Platba obědů se provádí pouze příkazem k úhradě nebo složenkou. Žádáme rodiče, aby si včas navýšili trvalé příkazy ve svých bankách.

Platba obědů je prováděna zálohově na měsíc dopředu vždy do 22. dne v měsíci (např. na únor do 22. ledna atd.)

Důležité upozornění

Odhlašování obědů: jeden den předem do 13.00 h. Pokud není možno oběd odhlásit, je nárok na odebrání oběda do jídlonosiče, a to pouze 1. den nemoci dítěte. Při vydávání obědů do jídlonosičů je jídlo možné vydat jen osobě, které nebyla nařízena karanténa. Výdej jídla se provádí formou bezkontaktního výdeje, z okna (boční vchod do jídelny) v době od 12,10hod. - 12,25hod. Od dalšího dne je třeba obědy odhlásit na dobu nemoci ve školní jídelně ústně nebo telefonicky na čísle 582 370 718. V případě neodhlášení obědů v době nemoci, bude strávníkovi naúčtován k ceně potravin i režijní poplatek (dle Vyhlášky 107/2005 Sb.) v celkové výši jednoho oběda 80,- Kč.

Žáci mají nárok na dotované obědy pouze ve dnech, kdy probíhá školní vyučování. Nemohou tedy odebírat dotované obědy ve dnech nemoci, ve dnech vedlejších prázdnin nebo ve volných dnech pro žáky vyhlášených ředitelem školy. V těchto dnech mohou odebírat obědy za plnou cenu oběda ( i s režijními poplatky) 80,- Kč.

Školní jídelna při ZŠ nadporučíka letectva Josefa Františka a MŠ Otaslavice nabízí možnost odebírání obědů pro veřejnost.

Cena obědu činí 80,-Kč.

Výdejní doba ve školní jídelně je od 12,10 - 12,25 hod.

Možnost dovozu obědů také do MŠ Otaslavice, kde bude k vyzvednutí od 11,20 -11,45 hod.

Bližší informace na tel. čísle 582 370 718

Výzva hlavního hygienika ČR

Informace o alergenech v pokrmech

Školní jídelna Základní školy Josefa Františka a Mateřská škola Otaslavice sděluje, že v souvislosti s platností Nařízení Evropské rady a parlamentu 1169/2011 od 13. 12. 2014 rozšiřuje informace o přítomnosti alergenů v jednotlivých pokrmech.

Značení alergenů je pouze informativní požadavek. Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník sám uhlídat. Není možné se věnovat při výrobě jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě, takže případným žádostem nebude vyhověno. Jídelna má pouze funkci informační tak, jako každý výrobce potravin a pokrmů.

Nařízení Evropské rady a parlamentu definovalo 14 níže uvedených alergenů, které mohou u citlivých jedinců způsobit zdravotní problém.

 1. Obiloviny obsahující lepek
 2. Korýši a výrobky z nich
 3. Vejce a výrobky z nich
 4. Ryby a výrobky z nich
 5. Jádro podzemnice olejné (arašídy)
 6. Sojové boby a výrobky z nich
 7. Mléko a výrobky z nich
 8. Suché skořápkové plody
 9. Celer
 10. Hořčice
 11. Sezamová semena
 12. Oxid siřičitý
 13. Vlčí bob
 14. Měkkýši

Aby mohli rodiče lépe reagovat na potřeby svých dětí, bude s platností od 10. 12. 2014 jídelníček doplněný o čísla jednotlivých alergenů v každém pokrmu podle přiloženého seznamu. Přítomnost alergenu bude přenesena z receptur a ingrediencí, které byly použity při výrobě jednotlivých pokrmů ve školní jídelně.

Mohlo by Vás zajímat