Menu
Základní škola nadporučíka letectva Josefa Františkaa Mateřská škola Otaslavice

Akce pro žáky

Připravované akce pro žáky ve školním roce 2022/2023

Kurzy

 • Lyžařský výcvikový zájezd pro žáky VII. třídy
 • Lyžařský výcvikový zájezd pro žáky VIII.+IX. třídy
 • Lyžařský běžecký kurz - základy běžeckého lyžování pro žáky IV. - V. třídy
 • Letní sportovní kurz v Baldovci pro žáky IX. třídy
 • Škola v přírodě pro žáky III. - V. třídy
 • Plavecký výcvik pro žáky II. a III. třídy
 • Výuka na Dětském dopravním centru Prostějov pro žáky IV. třídy

Projekty

 • Vítání jara I. – III. tříd
 • Projekt Halloweenské nocování pro žáky I. – V
 • Projekt Hrdá škola - „Barevný týden“ I. – IX
 • Projekt Hrdá škola - „Suit ap“ I. – IX. třída
 • Den Země I. – IX. třída
 • Sluníčkový den I. – III. třída
 • Den naruby I. – V. + IX. třída

Exkurze + poznávací výlety

 • Čistička odpadních vod Otaslavice VIII. třída
 • Palírna Otaslavice IX. třída
 • Olomouc – poznávací výlet V. třída
 • Olomouc Pevnost poznání VIII. a IX. třída
 • Prostějov – město Prostějov V. třída
 • Prostějov – Hvězdárna IX. třída
 • Prostějov – Ekocentrum IRIS VII. třída
 • Prostějov – Burza práce a vzdělávání IX. třída
 • Poznávací výlet do Prahy VIII. třída
 • Poznávací výlet pro žáky I. + II. třída

Akce

 • Vánoční pošta I. – IX. třída
 • Sportovní den pro žáky I. – IX. třída
 • Besídka pro rodiče I. třída
 • Vánoční jarmark I. – IX. třída
 • Přehlídka středních škol IX. + VIII. třída
 • 2x š k o l n í s l a v n o s t I. – IX. třída
 • Keramika pro rodiče a žáky I. – IX. třída
 • Mikulášská nadílka I. – IX. třída
 • Divadelní předplatné - Městské divadlo PV I. – IX. třída
 • Pečení vánočních perníčků ve ŠD I. – V. třída
 • Akce - společná pro děti a rodiče I. – IX. třída

Soutěže

 • Pěvecká soutěž „Otaslavický skřivan“ I. – IX. třída
 • Recitační soutěž I. – IX. třída
 • Školní fotografická soutěž pro žáky I. – IX. třída
 • Výtvarné soutěže dle nabídky MŠMT I. – IX. třída
 • Soutěž ve sběru starého papíru I. – IX. třída
 • Soutěž ve tvorbě novoročních přání VI. – IX. třída
 • Soutěž v řešení logických úkolů a her VI. – IX. třída
 • Soutěž v piškvorkách VI. – IX. třída
 • Přespolní běh VI. – IX. třída
 • Stolní tenis VI. – IX. třída
 • Odznak vítězů VI. – IX. třída
 • Přehazovaná IV. – V. třída
 • Vybíjená IV. – V. třída
 • Halová atletika III. – V. třída
 • Dobrodružství s PC V. třída
 • Bobřík informatiky IV. a V. třída
 • Logická olympiáda IV. – IX. třída
 • Matematická olympiáda V. – IX. třída
 • Pythagoriáda V. – VIII. třída
 • Olympiáda v českém jazyce VIII. – IX. třída
 • Zeměpisná olympiáda VI. – IX. třída
 • Dějepisná olympiáda VIII. – IX. třída
 • Biologická olympiáda VI. – IX. třída
 • Výtvarné soutěže - TOP Dýně, Barvy podzimu,.. I. – IX. třída
 • Zlatý list – přírodovědná soutěž II. – IX. třída
 • Volejbalový turnaj žáci x učitelé IX. třída
 • Přírodovědný klokan VIII. + IX. třída
 • Matematický klokan IX. – IX
Mohlo by Vás zajímat