Menu
Základní škola nadporučíka letectva Josefa Františkaa Mateřská škola Otaslavice

Projekty

Výzva č. 02_20_080 pro ŠABLONY III. MMR v prioritní ose 3 OP

Podpora vzdělávání ZŠ a MŠ Otaslavice II. - projekt je ve fázi zahájení realizace

DIGITALIZUJEME ŠKOLU REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1

V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi
z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z
Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky:
- k dosažení cíle č. 173 zakoupením IT zařízení do školního
fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky
(prevence digitální propasti);
- k dosažení cíle č. 174 zakoupením digitálních technologií a
vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedením
nových vzdělávacích programů v oblasti IT.

Doučování žáků škol realizace investice 3.2.3 národního plánu obnovy

Doučování žáků škol realizace investice 3.2.3 národního plánu obnovy

Projekt "Šablony I OP JAK ZŠ a MŠ Otaslavice

Projekt "Šablony I OP JAK ZŠ a MŠ Otaslavice
Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Školní projekt - "Mléko do škol"

Projekt ve fázi realizace

Školní projekt - "Ovoce a zelenina do škol"

Projekt ve fázi realizace

Výzva č. 02_16_022

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP - Podpora vzdělávání ZŠ Otaslavice - projekt ukončen

Výzva č. 02_18_063 pro Šablony II - MRR v prioritní ose 3 OP

Výzva č. 02_18_063 pro Šablony II - MRR v prioritní ose 3 OP

Mohlo by Vás zajímat