Menu
Základní škola nadporučíka letectva Josefa Františkaa Mateřská škola Otaslavice

Organizace školy

Seznam pracovníků

Pokyn k zajištění bezpečnosti 

Vzdělávací programy

1. - 9. ročník: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život

Třídnictví pro školní rok 2022/2023

1. třída: Glacnerová Renata

2. třída: Kopecká Iva

3. třída: Kapecová Jarmila

4. třída: Špačková Vladimíra

5. třída: Burešová Jarmila

6. třída: Cao Markéta

7. třída: Mošová Eva

8. třída: Vychodilová Barbora

9. třída: Pytlíková Olga

Organizace školního roku 2023/2024

Informace

Organizace školního roku 2024/2025

Informace 

Výchovný poradce

V. Špačková

  • konzultační hodiny po telefonické domluvě

Výchovný poradce - kariérové poradenství

O. Pytlíková

  • konzultační hodiny: Čt: 13.30 - 14.15  (jiný čas po telefonické domluvě)

Školní metodik prevence rizikového chování

B. Vychodilová

  • konzultační hodiny: St: 13.30 - 14.15 (jiný čas po telefonické domluvě)

Školní knihovna

Žáci a zaměstnanci školy mají možnost půjčovat si knihy a časopisy ve školní knihovně.

Výpůjční doba

  • pondělí 14.25 - 15.10 h (8. vyučovací hodina)
  • úterý 12.35 - 13.20 h (6. vyučovací hodina)
  • čtvrtek 13.30 - 14.15 h (7. vyučovací hodina)
  • pátek 7.30 - 7.50 h (před 1. vyučovací hodinou)

(po domluvě s I. Kopeckou i mimo výpůjční dobu)

Školní družina

Provozní doba od 6:30 - 16:00 hodin

3 oddělení

Školní jídelna

V budově školy mají žáci možnost stravovat se ve školní jídelně.

Důležité upozornění

Odhlašování obědů: jeden den předem do 13.00 h. Pokud není možno oběd odhlásit, je nárok na odebrání oběda do jídlonosiče, a to pouze 1. den nemoci dítěte. Od dalšího dne je třeba obědy odhlásit na dobu nemoci ve školní jídelně ústně nebo telefonicky na čísle 582 370 718. V případě neodhlášení obědů v době nemoci, bude strávníkovi naúčtován k ceně potravin i režijní poplatek ( dle Vyhlášky 107/2005 Sb.) v celkové výši jednoho oběda 80,- Kč.

Žáci mají nárok na dotované obědy pouze ve dnech, kdy probíhá školní vyučování. Nemohou tedy odebírat dotované obědy ve dnech nemoci, ve dnech vedlejších prázdnin nebo ve volných dnech pro žáky vyhlášených ředitelem školy. V těchto dnech mohou odebírat obědy za plnou cenu oběda (i s režijními poplatky) 80,- Kč.

Mohlo by Vás zajímat