Menu
Základní škola nadporučíka letectva Josefa Františkaa Mateřská škola Otaslavice

O škole

Základní škola nadporučíka letectva Josefa Františka a Mateřská škola Otaslavice je příspěvková organizace, kterou zřizuje obec Otaslavice. Její organizace se skládá ze základní školy, školní družiny, školní jídelny a mateřské školy s výdejnou jídla.

Hlavním cílem školy je poskytnout dětem kvalitní vzdělání a připravit je na život ve 21. století. Mimo vyučování nabízí škola žákům pestrou paletu zájmových aktivit včetně nabídky Základní umělecké školy Němčice nad Hanou, která umožňuje výuku hry na hudební nástroje. Žáci se také zúčastňují různých soutěží a olympiád. Díky těmto a dalším aktivitám žáci smysluplně tráví svůj volný čas.

Jsme škola s průměrným počtem 20 žáků na třídu. Máme tak dobré podmínky pro individuální přístup k žákům, pro řešení jejich problémů i pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, se kterými pracují pedagogické asistentky.

Žáci všech tříd se vzdělávají podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s názvem Škola pro život.

Naše škola spolupracuje i s dalšími institucemi. Významná je spolupráce se Sdružením rodičů, které finančně podporuje školní akce a podílí se na modernizaci a vybavení učeben. Této spolupráce si velmi vážíme. Škola také spolupracuje s místní TJ Sokol Otaslavice.

Základní i Mateřská škola prošla v nedávné době velkou změnou v oblasti svého vybavení. Obec jako zřizovatel uvolnila peníze na modernizaci mateřské školy. V rámci projektu Evropské unie, jehož zadavatelem byla obec, se také modernizovala a rekonstruovala část základní školy, a to šatny na tělocvik, učebna na pracovní činnosti, cizí jazyky, počítačová učebna a učebna přírodopisu. Ve všech třídách jsou interaktivní tabule a dataprojektory s připojením na internet a ozvučením.

Školní webové stránky poskytují svým návštěvníkům informace o dění ve škole.

Mgr. Vladimír Leitgeb

obrázekobrázekobrázekobrázek

Mohlo by Vás zajímat