Menu
Základní škola nadporučíka letectva Josefa Františkaa Mateřská škola Otaslavice

Prevence rizikového chování

Podstatou školské primární prevence rizikového chování je předcházení vzniku rizikového chování u žáků.

Toto téma je zpracováno v Preventivním programu školy (viz níže).

Dále uvádíme odkazy na organizace a pořady či filmy, které se k dané problematice vztahují a mohly by Vás zajímat a být Vám užitečné.

Preventivní program školy (532.7 kB)

Odkazy na organizace

E-Bezpečí

Linka Bezpečí

Společnost Podané ruce (E- Poradna)

Informační portál - Šance dětem

Prevence-info.cz

O2 Chytrá škola

Policie ČR - Projekt “Buď v bezpečí“ – problematika kyberšikany

Záchranný kruh

Odkazy na pořady a filmy

Portály, kde i Vy rodiče můžete najít cenné rady, případně pomoc.

E-Bezpečí: Seznamování na internetu

Seznam se bezpečně 1

Seznam se bezpečně 2

Seznam se bezpečně 3 (pro rodiče!)

Na hory (film Seznam se bezpečně)

Internetem Bezpečně - Kybergrooming

Internet bezpečně I

Internet bezpečně II 

E-Bezpečí - kybernetická kriminalita se zaměřením na děti

Prevíti na síti - cyklus videí z projektu E-Bezpečí

Mohlo by Vás zajímat