Menu
Základní škola nadporučíka letectva Josefa Františkaa Mateřská škola Otaslavice

Školská rada

Seznam jmen a adres členů Školské rady ZŠJF a MŠ Otaslavice volební období 2021 - 2024

Zástupci zřizovatele

Marek Hýbl, Otaslavice

Ing. Martin Řehulka, Otaslavice

Jiří Hájek, Otaslavice

Zákonní zástupci nezletilých žáků

Ing. Vladimír Ambros, Otaslavice

Marcela Konšelová, Otaslavice

Věra Ouřecká, Otaslavice

Zástupci pedagogických pracovníků školy

Mgr. Jarmila Burešová, Vranovice-Kelčice

Mgr. Vladimíra Špačková, Dobrochov

Mgr. Irena Zdráhalová, Prostějov

V Otaslavicích 2. 11. 2022

Mohlo by Vás zajímat